O mnie

Kontakt

Adres e-mail
Facebook
Twitter
Instagram

Notka biograficzna

Robert Mikołaj Rynkowski – ur. 10 listopada 1971 r. Doktor teologii dogmatycznej, redaktor w Kancelarii Senatu RP (redakcja tekstów). Pracę magisterską zatytułowaną „Nauka o Bogu ks. Wacława Hryniewicza. Studium metodologiczno-merytoryczne” obronił w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1997 r. Doktorat na podstawie pracy pod tytułem „Teologia osoby w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika” uzyskał w 2004 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Artykuły i recenzje publikował w „Więzi”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Otwartym Referarium Filozoficznym”, „Nowych Książkach” i „Deonie” (portal internetowy). Wydał książki  Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii, Wydawnictwo WAM, 2012; Zrozumieć wiarę. Niecodzienne rozmowy z Bogiem, Wydawnictwo WAM, 2015. W polu jego zainteresowań oprócz poglądów takich teologów polskich, jak Wacław Hryniewicz czy Czesław Stanisław Bartnik, znajdują się również poglądy takich teologów zagranicznych, jak Hans Urs von Balthasar czy Karl Rahner. Zajmuje się głównie problematyką z zakresu eschatologii i antropologii teologicznej, a także metodologii teologicznej. W ostatnich latach szuka odpowiedzi na pytanie: jak uprawiać teologię? Zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Wyrazem tych poszukiwań jest blog osobisty oraz powstały z jego inicjatywy blog teologiczny „Kleofas”. Jest również autorem książek beletrystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Szyfr, muzeum i sykomora, czyli gdzie jest skarb prapradziadka, Wydawnictwo Petrus, 2017 (powieść); Karolinki z Karolkiem wojowanie, Wydawnictwo Red Book (opowiadania), 2017; Niezwykłe przygody aniołów, Wydawnictwo Petrus, 2018 (opowiadania); Gdzie są kamedulskie piwnice, czyli dwór, gang i przypowieści, Wydawnictwo Petrus, 2018 (powieść); Gdzie jest skarb Szpicbródki, czyli Ruda Zuzka i młynarki, Ridero, 2019 (nowela); Dwa stadiony. Kryminał z duszą, Ridero, 2019 (powieść); Szekspir, róże i Święty Graal, czyli gdzie jest skarb esesmana?, Wydawnictwo Petrus, 2019 (powieść); Szczęśliwy zegar z Freiburga, Wydawnictwo Dwukropek, 2021 (powieść); Komputer Sterna, Wydawnictwo Dwukropek, 2022 (powieść); Szept węża, Wydawnictwo eSPe, 2022 (powieść); Krwawe srebrniki, Wydawnictwo eSPe, 2023; Bicz Pana, Wydawnictwo „Złamana Sosna”, 2024.

Curriculum vitae

Wykształcenie
1971 r. – urodzony w Suwałkach.
1978-1986 r. – nauka w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach.
1986-1991 r. – nauka w Technikum Mechanicznym w Suwałkach i uzyskanie matury.
1991-1997 r. – studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej na specjalności „teologia ogólna” zakończone uzyskaniem stopnia magistra na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem „Nauka o Bogu ks. Wacława Hryniewicza. Studium metodologiczno-merytoryczne”, napisanej pod kierunkiem ks. dra Ignacego Bokwy.
1997–1999 r. – studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii dogmatycznej zakończone uzyskaniem stopnia licencjata.
1999–2000 r. – rok doktorski.
2004 r. – uzyskanie stopnia doktora na podstawie pracy pod tytułem „Teologia osoby w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika”, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Ignacego Bokwy prof. UKSW.
Praca zawodowa
1998-2000 r. – współpraca z Kancelarią Senatu RP.
Od 2000 r. – praca etatowa na stanowisku redaktora w Kancelarii Senatu RP.
Od 2007 r. – kierownik Działu Stenogramów w Kancelarii Senatu RP.
Publikacje
Od 1998 r. – publikacje w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „W drodze”, „Znaku”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Otwartym Referarium Filozoficznym” i „Nowych Książkach”; w sumie kilkadziesiąt artykułów i recenzji o tematyce teologicznej.
2012 – wydanie książki Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii, Wydawnictwo WAM.
2015 – wydanie książki Zrozumieć wiarę. Niecodzienne rozmowy z Bogiem, Wydawnictwo WAM.
Od 2016 – autorskie felietony w audycji „Myśli na dobry dzień” w Programie I Polskiego Radia.
2017 – wydanie książki dla młodzieży Szyfr, muzeum i sykomora, czyli gdzie jest skarb prapradziadka, Wydawnictwo Petrus.
2017 – wydanie książki dla dzieci Karolinki z Karolkiem wojowanie, Wydawnictwo Red Book.
2018 – wydanie książki dla dzieci Niezwykłe przygody aniołów, Wydawnictwo Petrus.
2018 – wydanie książki dla młodzieży Gdzie są kamedulskie piwnice, czyli dwór, gang i przypowieści, Wydawnictwo Petrus.
2019 – wydanie noweli dla młodzieży Gdzie jest skarb Szpicbródki, czyli Ruda Zuzka i młynarki, Ridero.
2019 – wydanie książki beletrystycznej dla dorosłych Dwa stadiony. Kryminał z duszą, Ridero.
2019 – wydanie książki dla młodzieży Szekspir, róże i Święty Graal, czyli gdzie jest skarb esesmana?, Wydawnictwo Petrus.
2021 – wydanie książki dla młodzieży Szczęśliwy zegar z Freiburga, Wydawnictwo Dwukropek.
2022 – wydanie książki dla młodzieży Komputer Sterna, Wydawnictwo Dwukropek.
2022 – wydanie powieści kryminalno-sensacyjnej dla dorosłych Szept węża, Wydawnictwo eSPe.
2023 – wydanie powieści kryminalno-sensacyjnej dla dorosłych Krwawe srebrniki, Wydawnictwo eSPe.
2024 – wydanie powieści kryminalno-sensacyjnej dla dorosłych Bicz Pana, Wydawnictwo „Złamana Sosna”.