Publikacje

Książki

Teologiczne – autorskie

1. Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 176… więcej
2. Teologia – po co to komu?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015 (minibook – 5 odcinków cyklu Teologia – po co to komu? publikowanego w miesięczniku „Znak”)… więcej
3. Zrozumieć wiarę. Niecodzienne rozmowy z Bogiem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 192… więcej

Teologiczne – redakcje

1. Wacław Hryniewicz OMI, Wiara rodzi się w dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 352… więcej

Beletrystyka

1. Szyfr, muzeum i sykomora, czyli gdzie jest skarb prapradziadka, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2017 (powieść dla dzieci/młodzieży)… więcej
2. Karolinki z Karolkiem wojowanie, Wydawnictwo Red Book, Lublin 2017 (bajki dla dzieci)… więcej
3. Niezwykłe przygody aniołów, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018 (bajki dla dzieci)… więcej
4. Gdzie są kamedulskie piwnice, czyli dwór, gang i przypowieści, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018 (powieść dla dzieci/młodzieży)… więcej
5. Skarb Szpicbródki, czyli Ruda Zuzka i młynarki, Ridero, Kraków 2019 (nowela dla młodzieży)… więcej
6. Dwa stadiony. Kryminał z duszą, Ridero, Kraków 2019 (powieść kryminalna dla dorosłych)… więcej
7. Szekspir, róże i Święty Graal, czyli gdzie jest skarb esesmana?, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019 (powieść dla dzieci/młodzieży)… więcej
8. Szczęśliwy zegar z Freiburga, Wydawnictwo Dwukropek, Warszawa 2021 (powieść dla dzieci/młodzieży)… więcej
9. Komputer Sterna, Wydawnictwo Dwukropek, Warszawa 2022 (powieść dla dzieci/młodzieży)… więcej
10. Szept węża, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2022 (powieść kryminalno-sensacyjna dla dorosłych)… więcej
11. Krwawe srebrniki, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2023 (powieść kryminalno-sensacyjna dla dorosłych)… więcej
12. Bicz Pana, Wydawnictwo „Złamana Sosna”, Warszawa 2024 (powieść kryminalno-sensacyjna dla dorosłych)… więcej

Artykuły w książkach

1.  Trójca Święta – wyzwanie dla wiary, W: I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wiara wobec współczesności, Warszawa 2014, s. 117–124… więcej
2.  Rola słowa, języka, dialogu w Czesława Bartnika koncepcji osoby, W: K. Guzowski, G. Barth (red.), Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika, Lublin 2016, s. 167–177… więcej

Artykuły w czasopismach

1. Duch ludzkiego cierpienia, „Więź” 478 (1998) nr 8, s. 98–107… więcej
2. Nadzieję można uzasadnić inaczej. „Pytania” Hansa Ursa von Balthasara do ks. Wacława Hryniewicza, „Więź” 483 (1999) nr 2, s. 120–131; Nadzieję można uzasadnić inaczej. „Pytania” Hansa Ursa von Balthasara do ks. Wacława Hryniewicza, W: J. Majewski (red.), Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich, Warszawa 2000, s. 278–289… więcej
3. W jaki sposób w Polsce studiuje się teologię? „Więź” 504 (2000) nr 10, s. 81–87… więcej
4. Polszczyzna portali katolickich, „Przegląd Powszechny” 1029 (2007) nr 5, s. 135–143… więcej
5. Małżeństwo z rozsądku?, „W drodze” 414 (2008) nr 2, s. 98–103… więcej
6. Teologia Kościoła. Na marginesie książki „Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku”, „Przegląd Powszechny” 1052 (2009) nr 4, s. 83–88… więcej
7. Ks. Wacław Hryniewicz – teolog Boga miłości, „Przegląd Powszechny” 1054 (2009) nr 6, s. 92–98… więcej
8. Teologia spotkania i dialogu, „Znak” 660 (2010) nr 5, s. 88–94… więcej
9. Czego nie przysłonią skrzydła, „Tygodnik Powszechny” 3 października 2010 (3195) nr 40, s. 19… więcej
10. Źródła nadziei powszechnego zbawienia, „Otwarte Referarium Filozoficzne” 3 (2010), s. 83–95… więcej
11. Szymon teolog?, „Więź” 631 (2011) nr 5–6, s. 124–127… więcej
12. Terra incognita, „Tygodnik Powszechny” 26 czerwca 2011 (3233) nr 26, s. 16… więcej
13. Póki piłka w grze, „Tygodnik Powszechny” 28 sierpnia 2011 (3242) nr 35, s. 25… więcej
14. Teologiczne pars pro toto, „Znak” 708 (2014) nr 5, s. 71–73… więcej
15. Teologia – po co to komu? Część 1: Zostań teologiem, „Znak” 713 (2014) nr 10, s. 48–49… więcej
16. Teologia – po co to komu? Część 2: Teolog vs. „prosta baba”, „Znak” 714 (2014) nr 11, s. 54–55… więcej
17. Teologia – po co to komu? Część 3: Tylko Biblia?, „Znak” 715 (2014) nr 12, s. 52–53… więcej
18. Teologia – po co to komu? Część 4: Puzzle dogmatyczne, „Znak” 716 (2015) nr 1, s. 62–63… więcej
19. Teologia – po co to komu? Część 5: Ksiądz teolog?, „Znak” 717 (2015) nr 2, s. 58–59… więcej
20. Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii, „Studia Teologii Dogmatycznej” (2015) t. 1, s. 225–235… więcej
21. Humanistyczna teologia, „Teologia – Kultura – Społeczeństwo” 1 (2015), s. 68–78… więcej

Recenzje

1. Niewierzący proboszcz, „Tygodnik Powszechny” 1 marca 1998 (2538) nr 9, s. 10 (Ulrich Harbecke, Proboszcz, który stracił wiarę, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998)… więcej
2. Nadzieja, Bóg, Kościół i ekumenizm, „Więź” 474 (1998) nr 4, s. 223–227 (Wacław Hryniewicz OMI, Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, „Verbinum”, Warszawa 1997, s. 187)… więcej
3. Katechizm bliższy życiu, „Więź” 475 (1998) nr 5, s. 205–210 (W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła katolickiego w refleksji i życiu (praca zbiorowa), „Biblos”, Tarnów 1997, s. 312)… więcej
4. Teologia w sieci, „Więź” 492 (1999) nr 10, s. 179–183 (Tomasz Węcławski, Sieć. Wyprawa pierwsza. Pytanie o Jezusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 283)… więcej
5. Symbolika krzyża, „Więź” 503 (2000) nr 9, s. 245–250 (Anselm Grün, Krzyż. Symbol odkupionego człowieka, tłum. Magdalena Ruta, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 112)… więcej
6. Pogodniej o wierze, „Znak” 561 (2002) nr 2, s. 140–146 (Dariusz Kowalczyk, Bóg w piekle. Dwanaście wykładów o trudnych sprawach wiary, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001, s. 154)… więcej
7. Nowe syntezy wiary?, „W drodze” 348 (2002) nr 8, s. 122 (Bernard Sesboüé, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI wieku, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów – Księgarnia Św. Wojciecha, Warszawa – Poznań 2000, s. 424)… więcej
8. Chrystus większy niż Jezus?, „Więź” 556 (2005) nr 2, s. 138–142 (Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. II, red. Józef Majewski, Jarosław Makowski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, s. 407)… więcej
9. Pięć drogowskazów, „Więź” 565 (2005) nr 11, s. 190–194 (Tadeusz Bartoś OP, Marek Blaza SJ, Grzegorz Bubel SJ, Dominik Ciołek SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Józef Majewski, Jacek Salij OP, Pięć słów Kościoła, Rhetos, Warszawa 2005, s. 143)… więcej
10. Trójca – historia Miłości, „Znak” 614–615 (2006) nr 7–8, s. 144–150 (Bruno Forte, Trójca Święta jako historia. Esej o Bogu chrześcijan, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, s. 307)… więcej
11. Prawda bliżej życia, „Przegląd Powszechny” 1022 (2006) nr 10, s. 150–153 (Anton Bossart, Jedna Prawda w wielu prawdach. Refleksja teologiczna, Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2005, s. 280)… więcej
12. Teologia, pepsi-cola i…, „Przegląd Powszechny” 1030 (2007) nr 6, s. 149–153 (Jerzy Szymik, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2006, s. 333)… więcej
13. Za czy przed światem, „Przegląd Powszechny” 1040 (2008) nr 4, s. 148–151 (Robert J. Woźniak, Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 186)… więcej
14. Układanie puzzli wiary, „Znak” 642 (2008) nr 11, s. 136–140. (Bruno Forte, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 200.)… więcej
15. Chrystologia żywa, „Znak” 647 (2009) nr 4, s. 149–153. (Grzegorz Strzelczyk, Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, s. 174.)… więcej
16. Teologia: w Kościele czy poza nim?, „Znak” 657 (2010) nr 2, s. 127–131. (Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku, oprac. Tadeusz Bartoś, Homini, Kraków 2008, s. 304.)… więcej
17. Od zabijania do modlitwy, „Więź” 621 (2010) nr 7, s. 150–153 (Krzysztof Dorosz, Bóg i terror historii, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 2010, s. 300)… więcej
18. Leczenie nadzieją, „Znak” 665 (2010) nr 10, s. 135–139. (Wacław Hryniewicz, Nadzieja leczy. Zamyślenia na każdą porę, Verbinum, Warszawa 2009, s. 270)… więcej
19. Duchowe rewolucje, „Więź” 649 (2012) nr 11-12, s. 154–157. (Elżbieta Wiater, Filotea 2.1. Duchowość dla świeckich, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2012, s. 164)… więcej
20. Operacja „Objawienie”, „Znak” 695 (2013) nr 4, 120–121. (Robert J. Woźniak, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2012, s. 560)… więcej
21. Głos milczącego cierpienia, „Znak” 717 (2015) nr 2, s. 119–123. (Abraham Joshua Heschel, Prorocy, Wydawnictwo „Esprit”, Kraków 2014, s. 820)… więcej
22. Istota zakłopotania, „Znak” 721 (2015) nr 6, s. 121. (Abraham Joshua Heschel, Kim jest człowiek?, polski przekład: Katarzyna Wojtkowska, Punctum. Pracownia Oświatowo-Wydawnicza – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2014, s. 200)… więcej
23. O Bogu konsekwentnie, „Znak” 744 (2017) nr 5, s. 114. (Mieszko Ciesielski, O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2016, s. 260)… więcej
24. Ratzinger temu winien…, „Nowe Książki” 2/2021, s. 39. (Paweł Lisicki, Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu, Fronda, Warszawa 2020, s. 504)… więcej
25. Wiosna ze wschodu?, „Nowe Książki” 3/2021, s. 52. (Athanasius Schneider, Paweł Lisicki, Wiosna Kościoła, która nie nadeszła, Esprit, Kraków 2020, s. 447)… więcej
26. Filozof nie z nudy, „Nowe Książki” 7-8/2021, s. 46. (Józef Tischner, Nadzieja mimo wszystko, Znak, Kraków 2020, s. 256)… więcej
27. Ogrom zła i dobra w Kościele, „Nowe Książki” 7-8/2021, s. 51. (Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Tomasz P. Terlikowski, Kościół ma być przezroczysty, Esprit, Kraków 2020, s. 224)… więcej
28. Duchowe upiększanie, „Nowe Książki” 11/2021, s. 80. (Zdzisław J. Kijas, Wyszyński. 40 spojrzeń, Wydawnictwo „Bratni Zew”, Kraków 2021, s. 264)… więcej
29. Świat bez Boga czy bez rozumu?, „Nowe Książki” 12/2021, s. 16. (Piotr Szumlewicz, Bezbożnik, Czarna Owca, Warszawa 2021, s. 144)… więcej
30. Religia bez Boga?, „Nowe Książki” 3/2022, s. 56. (Katherine Ozment, Dusza bez Boga. W poszukiwaniu sensu, celu i wspólnoty w świeckim życiu, Wydawnictwo STAPIS, Katowice 2021, s. 248)… więcej
31. Sacrum w literaturze dla młodych, „Nowe Książki” 4/2022, s. 56. (Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej [red. Anna Nosek, Małgorzata Wosnitzka-Kowalska], Universitas, Kraków 2021, s. 412)… więcej
32. Hobbit teologii?, „Nowe Książki” 6/2022, s. 11n. (Stanisław Adamiak, Teologia Tolkiena, Stacja 7, Kraków 2021, s. 191)… więcej
33. Duchowy mistrz dla przekonanych, „Nowe Książki” 7-8/2022, s. 86. (Kevin Vost, 12 lekcji św. Tomasza z Akwinu. Duchowa mądrość na burzliwe czasy, tłum. z angielskiego Elżbieta Kopacz, W drodze, Poznań 2022, s. 317)… więcej
34. Pieśń o Bogu zamiast Boga?, „Nowe Książki” 12/2022, s. 19. (Rafał Milan, Pieśń o Bogu. Poetycka teologia Bolesława Leśmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 374)… więcej
35. Sacrum inspirujące, „Nowe Książki” 10/2023, s.  ??. (S. Cieślak, Literacka praktyka z inspiracji sacrum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, s. 320)… więcej
36. Ekologia ze świętymi, „Nowe Książki” 2/2024, s.  ??. (S. de Mullenheim, A. Griot, Chwalmy Boga ze świętymi, Biały Kruk, Kraków 2023, s. 94)… więcej

Wystąpienia na konferencjach (niedrukowane)

1. „O pożytkach z teologii w życiu” – wykład wygłoszony na konferencji „Filozof i teolog na rynku pracy”, Uniwersytet Zielonogórski 23 marca 2015 r… więcej

Teksty niedrukowane

1. Eschatologia zmartwychwstania więcej
2. Martina Heideggera pytania o Boga więcej
3. Chrześcijański realizm więcej
4. Bóg a cierpienie więcej
5. Ziemska nieśmiertelność? więcej
6. (Pani) teolog czy teolożka? więcej
7. Rozważania o języku (z „Bloga Powszechnego”) więcej
8. Nadzieja i sprawiedliwość więcej

Praca magisterska

Nauka o Bogu ks. Wacława Hryniewicza. Studium metodologiczno-merytoryczne – praca magisterska z teologii dogmatycznej napisana na Wydziale Teologicznym w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pod kierunkiem ks. dra Ignacego Bokwy. PDF-637Kb

Praca doktorska

Teologia osoby w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika – praca doktorska z teologii dogmatycznej napisana w Katedrze Teologii Współczesnej na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Ignacego Bokwy. PDF-1825K

Audycje radiowe

1. Każdy jest teologiem, „Lumen”, 5 sierpnia 2012 r… więcej
2. Uroczystość Wszystkich Świętych, Radio Warszawa, 31 października 2013 r… więcej
3. Zrozumieć wiarę, „Lumen”, 24 stycznia 2016 r… więcej
4. Przeciw banalizacji Jezusa, „Lumen”, 10 kwietnia 2016 r… więcej
5. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 9-14 maja 2016 r.
6. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 19-24 września 2016 r.
7. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 28 listopada – 3 grudnia 2016 r.
8. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 3-8 kwietnia 2017 r.
9. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 28 sierpnia – 2 września 2017 r.
10. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 4-9 grudnia 2017 r.
11. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 29 stycznia – 3 lutego 2018 r.
12. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 14-19 maja 2018 r.
13. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 31 grudnia 2018 r. – 5 stycznia 2019 r.
14. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 19-24 sierpnia 2019 r.
15. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 14-19 października 2019 r.
16. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 2-7 grudnia 2019 r.
17. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 27 kwietnia – 2 maja 2020 r.
18. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 28 września – 3 października 2020 r.
19. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 8-13 lutego 2021 r.
20. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 25-27 lutego 2021 r.
21. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 28 czerwca – 3 lipca 2021 r.
22. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 8-13 listopada 2021 r.
23. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 28 lutego – 5 marca 2022 r.
24. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 2-7 maja 2022 r.
25. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 11-16 lipca 2022 r.
26. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 6-11 lutego 2023 r.
27. Felietony, „Myśli na dobry dzień”, 31 lipca – 5 sierpnia 2023 r.