Leksykon

Subiektywny Leksykon Teologiczny (wersja beta)

Jak sama nazwa wskazuje, jest to leksykon teologiczny, a więc zbiór wiedzy z dziedziny teologii ujęty w formie haseł, którego cechą zasadniczą jest kondensacja treści. Dlatego opisy poszczegónych haseł mają objętość około 2000 znaków. Przymiotnik „subiektywny” wskazuje, że leksykon ów nie ma ambicji przedstawiać wiedzy teologicznej w sposób zobiektywizowany, tak jak to się robi w klasycznych wydawnictwach encyklopedycznych. Nie znaczy to jednak, że są to dowolne wariacje na temat…

Każdy artykuł składa się z 3 akapitów.
Akapit pierwszy (oznaczony czcionką zieloną) przeznaczony jest dla osób w danej kwestii „zielonych” i mówi głównie o tym, czym dana kwestia nie jest, rozwiewa mylne wyobrażenia.
Akapit drugi (oznaczony czcionką niebieską) skrótowo i w miarę obiektywnie prezentuje dane hasło, dany problem, zgodnie z powszechną wiedzą teologiczną.
Akapit trzeci (oznaczony czcionką czerwoną) to prezentacja danego problemu teologicznego z punktu widzenia uprawianej przeze mnie teologii (teologii spotkania i dialogu).

Leksykon dopiero powstaje, a jego forma i treści poszczególnych haseł mogą ulec zmianie.

Bóg
Jezus Chrystus
Teologia

Piekło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *