Archiwa kategorii: Biblia

Nowa Biblia Tysiąclecia?

Na 54. Sympozjum Biblistów Polskich podana została informacja, że będzie przygotowywane wydanie VI Biblii Tysiąclecia. Jednak tekst nie będzie tłumaczony na nowo, tylko dotychczasowe tłumaczenie będzie poprawiane. Polscy bibliści będą poproszeni, by jeśli któryś zajmował się konkretnym passusem biblijnym, przesłał swoje uwagi. Czyli będzie zastosowana metoda: od egzegezy do poprawnego tłumaczenia. Czytaj dalej

Mąż i…

W Księdze Rodzaju 2,23 jest wers, z którego przetłumaczeniem na język polski jest spory problem. W Biblii Tysiąclecia brzmi on tak:

mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.

Co za szczególny związek jest między słowem „niewiasta” i „mężczyzna”, że kobieta ma tak właśnie być określana, gdyż z mężczyzny została wzięta? Cały problem w tym, że jak tłumaczy przypis w Biblii Paulistów, w hebrajskim mamy tu do czynienia z grą słów isz (mężczyzna) i iszsza (kobieta). Ta gra słów ma za zadanie ukazać jedność i łączność między mężczyzną i kobietą. Co więcej, słowa hebrajskie można również tłumaczyć jako „mąż” i „żona”. I Biblia Tysiąclecia, i Biblia Paulistów, i Biblia Warszawsko-Praska rezygnują z próby oddania w jakikolwiek sposób tej gry słów. Pytanie, czy w ten sposób nie tracimy również istotnego znaczenia tekstu biblijnego. W Biblii Poznańskiej tłumacz zdecydował się na zastosowanie neologizmu: „Ona zwać się będzie mężową, ponieważ z męża jest wzięta”, którą to próbę trudno uznać za udaną, choć może nawiązywać do tłumaczenia Jakuba Wujka: „tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest”. Ciekawa jest również propozycja Biblii Gdańskiej (1632) z „dla tegoż będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest” (podobnie Biblia Warszawska) i Izaaka Cylkowa „tę nazywać mężatką, bo z męża wzięta ona”. Nie tylko oddaje ona bowiem grę słów oryginału, wskazuje na łączność mężczyzny i kobiety, ale nakierowuje również na ich związek w małżeństwie.

Boże współodczuwanie

Byłoby łatwiej, gdyby Bóg postępował automatycznie: kiedy nikczemność osiąga swoją miarę, musi ulec zniszczeniu.

Wie Ojciec…

Bóg nie potrzebuje żadnej informacji od człowieka.

Czy rzeczywiście…

Istota szatańskiego kuszenia może więc być rozumiana jako próba wejścia diabła w relację człowieka z Bogiem, przecięcia jej, przekształcenia w relację Ja-On.

Rozerwać kajdany zła

Żydowski filozof i teolog A.J. Heschel słusznie wskazywał, że zło, na które większość z nas się godzi, a nawet ponosi za nie odpowiedzialność, to obojętność wobec zła.

Bóg nie zapomina

„Czy to prawdopodobne, aby grzech – dzieło człowieka – mógł zniszczyć to, co boskie i wieczne?”

Cierpliwość do uczniów

Jezus miał wielką cierpliwość do swoich uczniów. Pytanie, które im zadaje w początkowym okresie swojej działalności, dziwnie współgra z wyrzutem, który kieruje do uczniów z Emaus.

Westchnięcie

Jezus żądania znaku z nieba kwituje westchnięciem, nie zaś gniewem czy wyrzutem. Są sytuacje, w których można jedynie westchnąć i iść gdzie indziej.